Context

Context of Let the bullets fly : Rang zidan fei, Emporer Motion Picture (International) Limited, Beijing Buyilehu Film and Culture Limited, China Film Group Corporation present ; produced by Ma Ke, Albert Lee, Yin Homber ; screenplay by Zhu Sujin, Shu Ping, Jiang Wen, Guo Junli, Wei Xiao, Li Bukong ; directed by Jiang Wen